Ana Sayfa   |    Kurumsal   |    letiim 
DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Logistics    DEZ Logistics    DEZ Logistics    DEZ Logistics    DEZ Logistics   

Sektrel Bilgiler
Incoterms
Denizyolu Terimleri
Karayolu Terimleri
Konteyner lleri
Vagon lleri
Tama Sigortalar
Faydal Linkler
Incoterms


INCOTERMS - ULUSLARARASI TESLM EKLLER  
 

Incoterms-2010 Teslim ekillerindeki Deiiklikler Yaplmtr. Yeni Uygulama 01.01.2011 Baland. Gzden geirilen (revize) Incoterms 2010'da artlar 13'den 11'e drlmtr. Drt art yrrlkten kalkm, buna karlk 2 yeni kloz oluturulmutur. DAP (Delivered At Place-Yerinde Teslim) ve DAT (Delivered At Terminal-Terminalde Teslim) DAF, DES, DEQ ve DDU'nun yerini alm olup, her trl tama modunda uygulanabilir.

 
2011 - INCOTERMS - ULUSLARARASI TESLM EKLLER
Tm tama modlarn kapsayan klozlar
Ksa Tanm ngilizce Alm Trke Alm Kullanld Tamaclk Tr
EXW Ex Works Fabrikada Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk
FCA Free Carrier Tama Vastasnn Yannda Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk
CPT Carriage Paid To ......... kadar Navlun denmi Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk
CIP Carriage And Insurance Paid To... (....... kadar Navlun ve Sigorta denmi Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk
DAT Delivered At Terminal Teminalde Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk
DAP Delivered At Place Belirlenen Noktada Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk
DDP Delivered Duty Paid Gmrk Vergileri denmi Olarak teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk
Sadece deniz ve i su yolunu kapsayan klozlar
Ksa Tanm ngilizce Alm Trke Alm Kullanld Tamaclk Tr
FAS Free Alongside Ship Geminin yannda teslim Denizyolu, i su yolu
FOB Free On Board Gemiye Ykleyerek (Kpetesinden gemi) Teslim Denizyolu, i su yolu
CFR Cost And Freight Mal Bedeli ve Navlun denmi Olarak Denizyolu, i su yolu
CIF Cost, Insurance And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun denmi Olarak Teslim Denizyolu, i su yolu

 

. EXW Ex-Works Ticari iletmede teslim

Kullanld Tamaclk Tr: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok Aral Tamaclk

Teslim eklinin zellikleri: Satc mallar iletmesinde daha nce belirlenen tarihte alcnn emrine hazr tutarak alcya bildirir. Alc mallar iletmeden teslim alarak ihrac iin gerekli belgeleri hazrlar gmrk ilemlerini tamamlayarak mallar kendi lkesine ithal eder. Mallarn iletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili btn masraf ve risk alc tarafndan karlanr.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlayarak belirtilen tarihte veya sre iinde yine anlamada belirtilen yerde (Fabrika, depo, bro vb.) mallar alcnn emrine amade tutar. Mallarn emrine hazr tutulduunu alcya bildirir. Alcnn ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi iin yardmc olur. Alcnn talep etmesi halinde, tm masraf ve riski alcya ait olmak zere tama acentas ile anlama yaparak, dzenlettii tama belgesini var yerinde mallar teslim alabilmesi iin alcya gnderir.

Alcnn Sorumluluklar: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. Tm masraf ve risk kendisine ait olmak zere ihracat ve ithalat ilemleri iin gerekli olan lisans, vb. idari ve ticari belgeleri dzenler. Mallarn ihracat ve ithalat ile ilgili gmrk ilemlerini yaptrmak ve Gmrk vergilerini demekle sorumludur. Mallar satcnn iletmesinde teslim ald andan itibaren malla ilgili tm risk ve masraflar alcnn sorumluluundadr. Mallarn tatlmas amacyla tama acentas ile anlaarak navlun bedelini der.

 
. FCA Free Carrier Belirlenen Yerde Tamacya Teslim

Kullanld Tamaclk Tr: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok Aral Tamaclk

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim eklinde satc mallar gmrk ilemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taycnn gzetimine devrettii anda teslim ilemlerini tamamlam olur. Bu andan itibaren malla ilgili tm masraf ve riskler alcya geer. Navlun creti de dier tm giderler gibi alc tarafndan denir.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlayarak, alcnn lkesinde istenen gerekli belgeleri dzenler ve Gmrk masraflarn der. Alcnn talep etmesi zerine durumunda tama acentas ile tm masraflar alcya ait olmak zere anlar. Mallar taycya veya tama acentasnn gzetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder. Teslim anna kadar btn masraf ve riskler satcnn ykmllndedir.

Alcnn Sorumluluklar: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. thalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gmrk vergisi ve masraflarn demekle ykmldr. Tama acentas ile anlama yaparak navlun cretini der. Belirlenen tarihte ve yerde mallarn teslim alr. Bu andan itibaren btn masraflar ve risk alcya aittir.

 
. CPT Carriage Paid To ... Tama, ...'e kadar denmi

Kullanld Tamaclk Tr: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim ekli zellikle ok aral tamaclk trlerinde kullanlr. Satc var yerine kadar navlun cretini demekle ykmldr. Mallar ilk taycnn gzetimine devrettii andan itibaren malla ilgili btn risk ve navlun dndaki masraflar alcya geer.

Satcnn Sorumluluu: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlar. Alcnn lkesinde kullanaca lzumlu belgeleri hazrlar. Gmrk ilemlerini tamamlar. Tama acentas ile szleme yaparak var limanna kadar olan navlun cretini der. Mallar ilk taycnn gzetimine devrettii andan itibaren malla ilgili tm risk ve masraflardan kurtulur. Teslimi gerekletirildii ve muhtemel var tarihini alcya bildirir.

Alcnn Sorumluluu: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. thalat iin gmrk belgelerini dzenleyerek gmrk ilemlerini tamamlar. Gmrk vergilerini der. Mallarn ilk taycya tesliminden itibaren navlun dndaki malla ilgili tm masraf ve riskler alcya aittir. Transit tama nedeni ile doabilecek gmrk masraflarn da alc tarafndan karlanr. Navlun bedeline dahil deilse boaltma masraflarn deyerek cirolu konimentoyu acentadan teslim alr.

 
. CIP Carriage and Insurance Paid To ... Sigorta dahil tama, ...'e denmi

Kullanld Tamaclk Tr: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim eklinde satc sigorta primi, navlun ve ykleme masraflar ve riskleri stlenerek mallar ykleyecei limana getirir. Satc gemi acentas ile anlar ve temin eder. Sat szlemesindeki mallarn belirtilen tarihte ve yerde yklemesinin yapldn alcya bildirir. Satc sigorta primini demek suretiyle ykledii mal cinsine uygun olan en dar kapsaml nakliyat sigortas yaptrr.Ancak alc olaand risklere (grev, sava, doal afet vb.) kar sigorta yaptrlmasn istiyorsa primini kendisi demek artyla satcdan sigorta kapsamnn geniletilmesini isteyebilir. Satc tarafndan mal bedelinin %10 fazlas ile yaptrlr.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlar. Alcnn lkesinde kullanaca lzumlu belgeleri hazrlar. Gmrk ilemlerini tamamlar. Tama acentas ile szleme yaparak var limanna kadar olan navlun cretini der. Gnderdii maln sigortasn yaptrr, sigorta primini der. Mallar ilk taycnn gzetimine devrettii andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur. Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi dndaki malla ilgili tm masraf ve riskler alcya aittir. Teslimi gerekletirdiini ve muhtemel var tarihini alcya bildirir.

Alcnn Sorumluluu: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. thalat iin gmrk belgelerini dzenleyerek gmrk ilemlerini tamamlar. Gmrk vergilerini der. Mallar var limannda boaltma masraflarn ve liman cretlerini de demek suretiyle gecikmeksizin maln boaltr. Teslim anndan sonra navlun ve sigorta primi dndaki meydana gelen btn masraflar alc tarafndan karlanr.

 
. DAT Delivered At Terminal Terminalde Teslim

Kullanld Tamaclk Tr: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk

Teslim eklinin zellikleri: Mallarn, tama vastasnca boaltlmak zere var noktasnda alcya salanmas (teslim edilmesini) anlamna gelip, daha nceki DEQ klozunun yerini alp, DEQ'in aksine, multimodal (oklu vasta iin) kullanlabilir. DAT Baka bir deyile, Eyann alc ve satc tarafndan belirlenmi olan terminal noktasnda (bu nokta bir liman ya da gmrk antreposu veya alcnn fabrikas olabilir) boaltma masraflar satc tarafndan karlanm olarak alcnn emrine braklmasdr. Tm gmrk ilemleri, masraflar, gmrkte doan vergi, resim ve harlar alcya aittir. Kaldrlan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmi bir terimdir.mallarn belirlenen yere tama maliyetlerini/ terminal balantl zarar risklerini satc stlenir.

 
. DAP Delivered At Place Belirlenen Noktada Teslim

Kullanld Tamaclk Tr: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk

Teslim eklinin zellikleri: Mallarn, tama vastasnca boaltlmak zere belirtilen belirli bir noktada alcya salanmas (teslim edilmesi) anlamna gelir. DAP daha nceki DAF, DES, ve DDU'nun yerini almtr. DAP baka bir deyile, Eyann alc ve satc tarafndan belirlenmi olan boaltma yerinde (bir liman iskelesi, gmrk noktas, havaliman) boaltma iin hazr durumda nakliye aracnn zerinde alc emrine braklmasdr. Tm gmrk ilemleri, masraflar, gmrkte doan vergi, resim ve harlar alcya aittir. mallarn belirlenen yere tama maliyetlerini/terminal balantl zarar risklerini satc stlenir.

 
. DDP Delivered Duty Paid Vergileri denmi Teslim

Kullanld Tamaclk Tr: Karayolu, Havayolu, Demiryolu, ok aral tamaclk.

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim eklinde DDU teslim ekli ile ayn prensiplere dayanr; ancak DDP teslim eklinde satc birde gmrk vergilerini demek zorundadr. Alcnn lkesindeki yerel bir satcdan farksz ekilde mallar devreder.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlar. Kendi lkesinde ve Alc lkesinde kullanaca lzumlu belgeleri hazrlar. hracat ve thalat Gmrk ilemlerini tamamlar. Tayc arac temin ederek navlun cretini der. Teslime kadar malla ilgili btn masraflar ve riskler satcya aittir. Teslimi alcnn lkesinde belirlenen yerde ve tarihte gmrk vergilerini de demek suretiyle gerekletirir.

Alcnn Sorumluluu: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der ve mallar teslim alr.

 
. FAS Free Alongside Gemi yannda Teslim

Kullanld Tamaclk Tr: Denizyolu , i su yolu

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim eklinde satc mallar geminin yanna kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rhtmnda ise, ykleme yerine getirerek., Gemi akta demirli ise mavnalarla geminin yanna kadar gtrlerek teslim edilir. Tesliminden itibaren mallarn kaybolmas veya hasar grmesi gibi rizikolar alcya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili btn masraflar ve navlun alc tarafndan karlanr. Bu teslim eklinde ihracat ile ilgili tm belgeler alc tarafndan hazrlanr. Gmrk ilemleri de alc tarafndan yaplr. Alc firma bu lkede ihracat gibi hareket edebilmesi mmkn deilse bu teslim ekli seilmemelidir.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme artlar uyarnca mallar hazrlar. Alcnn istei zerine tm masraf ve riskler alcya ait olmak zere; alcnn lkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri almasnda yardmc olur. Mallar belirlenen limanda, belirlenen tarihte alcnn daha nce belirledii geminin yanna getirmekle teslim ilemini tamamlar. Bu andan itibaren malla ilgili tm masraf ve riskler alcya geer. Alcnn istei zerine; satc masraflar alcya ait olmak zere ykleme belgesinin dzenlenmesini salar, var limannda mallar teslim alabilmesi iin alcya gnderir. Ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur.

Alcnn Sorumluluklar: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. hracat ve ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazrlar, Gmrk masraflarnn tmn der. Tama acentas ile anlama yaparak, geminin ykleme limanna yaklak ne zaman varacan satcya bildirir. Ykleme emrine hazr tutulan mallar teslim alr. Bu andan itibaren btn masraflar ve risk alcya aittir.

 
. FOB Free On Board Gemi bordasnda teslim

Kullanld Tamaclk Tr: Denizyolu, i su yolu

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim eklinde satc mallar belirlenen tarihte ve yerde, alc tarafndan temin edilen gemiye yklemeyi gerekletirir. Mallar geminin kpetesine (gvertesine) getikten sonra meydana gelebilecek her trl hasar, kayp ve masraflar alcnn sorumluluundadr. Satc ihracat iin gerekli tm belgeleri hazrlar ve mallarn gmrk ilemlerini tamamlayarak teslim eder.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlar. Belirlenen limanda, belirlenen tarihte alccnn temin etmi olduu gemiye ykleme yapar. Alcnn lkesinde kullanaca lzumlu belgeleri hazrlar, gmrk ilemlerini tamamlar. Alcya yklemenin yapldn bildirir. Dzenlenen tama belgesini ve alcnn lkesindeki kullanaca gerekli dier belgeleri hazrlayarak deme ekline gre alcya gnderir. Mallarn geminin kpetesini (Gvertesini) geene kadar meydana gelebilecek her trl hasar ve kayp satcnn sorumluluundadr.

Alcnn Sorumluluu: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. thalat iin gmrk belgelerini dzenleyerek gmrk ilemlerini tamamlar. Gmrk vergilerini der. Tama acentas ile anlama yaparak navlun bedelini der. Ykleme limannda mallar geminin kpetesini getikten sonra malla ilgili tm masraf ve riskler alcnn sorumluluundadr.

 
. CFR Cost And Freight Mal bedeli ve tama

Kullanld Tamaclk Tr: Denizyolu, i su yolu

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim eklinde satc tm masraf ve riskleri stlenerek mallar yklenecei limana kadar getirir. Gmrk ilemlerini yaptrr ve Navlun cretini deyerek yklemeyi gerekletirir. Bu andan itibaren navlun dndaki malla ilgili tm masraf ve riskler alcya aittir.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlar. Alcnn lkesinde kullanaca lzumlu belgeleri hazrlar. Gmrk ilemlerini tamamlar. Tama acentas ile szleme yaparak var limanna kadar olan navlun cretini der. Mallar gemi kpetesini getikten sonra navlun dnda meydana gelen tm masraf ve riskler alcya aittir. Satc yklemenin gerekletiini ve muhtemel var tarihini alcya bildirir. Dzenlenen tama belgesini ve gerekli dier belgeleri alcya gnderir.

Alcnn sorumluluu : Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. thalat iin gmrk belgelerini dzenleyerek gmrk ilemlerini tamamlar. Gmrk vergilerini der. Mallar var limannda boaltma masraflarn ve liman cretlerini de demek suretiyle gecikmeksizin maln boaltr. Tama sresince malla ilgili olarak yaplm olan navlun dndaki btn masraflar demek zorundadr.

 

. CIF Cost, Insurance And Freight Mal bedeli, sigorta ve tama

Kullanld Tamaclk Tr: Denizyolu, i su yolu

Teslim eklinin zellikleri: Bu teslim eklinde satc sigorta primi, navlun ve ykleme masraflar ve riskleri stlenerek mallar ykleyecei limana getirir. Satc gemi acentas ile anlar ve temin eder. Sat szlemesindeki mallarn belirtilen tarihte ve yerde yklemesinin yapldn alcya bildirir. Satc sigorta primini demek suretiyle ykledii mal cinsine uygun olan en dar kapsaml deniz nakliyat sigortas yaptrr. Mallar gemiye yklendikten sonra navlun ve sigorta primi dndaki masraflar ve risk alcya geer.

Satcnn Sorumluluklar: Satc szleme koullarna uygun mal hazrlar. Alcnn lkesinde kullanaca lzumlu belgeleri hazrlar. Gmrk ilemlerini tamamlar. Tama acentas ile szleme yaparak var limanna kadar olan navlun cretini der. Gnderdii maln sigortasn yaptrr, sigorta primini der. Mallar yaklak hani tarihte var limannda olacan alcya bildirir. Dzenlenen tama belgesini ve gerekli dier belgeleri alcya gnderir.

Alcnn Sorumluluu: Szleme koullarna uygun olarak mal bedelini der. thalat iin gmrk belgelerini dzenleyerek gmrk ilemlerini tamamlar. Gmrk vergilerini der. Mallar var limannda boaltma masraflarn ve liman cretlerini de demek suretiyle gecikmeksizin maln boaltr. Teslim anndan sonra navlun ve sigorta primi dndaki meydana gelen btn masraflar alc tarafndan karlanr.

 

 

Tasarım & Uygulamalar: İstanbulNet