Ana Sayfa   |    Kurumsal   |    letiim 
DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Lojistik    DEZ Logistics    DEZ Logistics    DEZ Logistics    DEZ Logistics    DEZ Logistics   

Sektrel Bilgiler
Incoterms
Denizyolu Terimleri
Karayolu Terimleri
Konteyner lleri
Vagon lleri
Tama Sigortalar
Faydal Linkler
Tama Sigortalar


SGORTA

Tama sigortalar, bir yerden dierine nakledilen, ticari nitelikte olan veya olmayan eyann, tama srasnda karlaabilecei kayp, hasar ve zararlara kar yaptrlan bir sigorta trdr.

Nakliye sigorta polieleri, bir seferlik yaplan tamann risklerini kapsayabilecei gibi, sigortalnn bir yl iinde tataca tm mallarn riskini de teminat altna alabilmektedir.

NAKLYAT SGORTALARI

Ticaret dnyada transit mallarn sigortalanmas gerektii hususunda genel bir kan vardr. Ancak esas olarak hedef alnan balca riskler unlardr:

 • Hasar,
 • alnma,
 • Krlma,
 • Transit tamada mallara gelebilmesi olas her trl zarara kar ve mal hasar grmedii halde genel hasar deklaresinde bulunabilecek alclara kar korumak amacna ynelik sigorta yaplr.

HRA MALINIZI NASIL SGORTALARSINIZ?

 1. Satclar Araclyla: Kontratta ilemin CIF yer ald durumda veya nakliyat ve sigortann ek maliyet olduu durumlarda geerli olmaktadr. Bu metodun en byk avantaj sigorta yapma grevinden alcy uzak tutmaktr. Ancak bu tr bir sigortalama ynteminin dezavantajlar da oktur. Her sigorta kontrat farkl bir irketle yaplmaktadr ve her zaman farkl koullar ve farkl terimleri karnza getirmektedir. Ayrca kontratlar minimum dzeydeki aratrmalar ve farkl deme yntemlerini iermektedir. Gnderilen mallar iin bir devamllk ve standardizasyon sz konusu olmadndan bu tr sigortalama metodu beraberinde her zaman iin yksek bir sigorta cretini ve daha az bir gvenceyi getirmektedir.
   
 2. Kendi-Kendine Sigorta: Bu tr sigortalama yntemi nakliyatn riskini karyabilecek olan alclar tarafndan uygulanmaktadr. Kk deerdeki ykler ve teminat altna alnmada gerek duyulmayacak kadar kk sevkiyatlar iin geerli olmaktadr. Snr seviyesi, satn alnan maln hacmine bal olarak deimektedir. Genel risk, kayp durumunda felakete yol amayacak bir dzeyde olmaldr. Yksek deerde ki ykler, beraberinde farkl bir problemi getirmektedir. Bu ama iin bir fonun oluturulmas ve idari personelin istihdam sz konusu olmaktadr ve yllk bteye yk bindirmektedir. Baz genel avaryalarn zm iin ise yllarn gerektii gznne alnrsa, ticari malzemelerin finansal duruma ve olanaklara gre sigortalanmas uygun dmektedir.
   
 3. Bir Sigorta irketi ile Dalgal Polie: Bu metod dzenli yklemeleri olan birok ticari firma tarafndan benimsenmitir. Dalgal (veya ak) olarak adlandrlan polie taraflar arasnda bir anlama neticesinde meydana gelmektedir. Byk miktarlarda i yapabilmek iin sigortaclar bu metodla daha iyi teklif vermektedirler. Bu metodla satn alclar da ayn sigorta acentesiyle ayn koullar altnda ve standart bir metodla alma kolaylna kavumaktadr.
   

EMTA POLE TRLER

 1. Kati Polieler: Nakliyat sigorta szlemesi yaplrken sigortaya gerekli her trl bilginin yer ald kesin polielerdir.
   
 2. Muvakkat Polieler: Sigorta szlemesi yaplrken sevkiyat ile ilgili baz bilgilerin (maln deeri, gemi ad gibi) eksik olduu daha sonra eksikliklerinin bildirilecei kayd ile teminat verilen polielerdir. Bu polielere flotan polie de denir.
   
 3. Abonman Polieler: Sigortalnn btn sevkiyatn sigorta ettirmeyi ykmlendii szlemelerde bu szlemenin yrrlkte kald bir yl sre iinde yaptrlan sigortalar dolaysyla denen veya ihbar edilen hasar toplamnn ayn srede denen safi prim tutarnn %50'sini gememesi ve bu bir yl iinde en az be sevkiyatn yaplp, sigorta edilmi bulunmas ve bir yl iinde denen net prim tutarnn (harp ve grev primleri hari) 5.000.000.- TL.'sna ulamas artyla 15. ayn bitiminde (harp ve grev primleri hari tutulmak suretiyle) %10 orannda prim iadesi yaplr.
   

SGORTA EDLEN RSKLER

Nakliye sigortalarnda, sigorta adilen riskler, "Dar Teminat", "Geni Teminat" ile "Sava, Grev, Lokavt, Karlklk ve Halk Hareketleri Teminat" olarak gruba ayrlmaktadr.

 1. Dar Teminat: Nakliye sigorta poliesindeki "Dar Teminat" terimi, denizyolu tamalar iin 01.01.1963 tarihli "Institute Cargo Clauses (FPA)" veya 01.01.1982 tarihli "Institute Cargo Clauses (C)" hkmlerine dayanr. "Dar Teminat", karayolu tamalar iin "Kamyon Klozu" ve demiryolu tamalar iin "Demiryolu Klozu" olarak anlr. Dar teminat, tama aracnn arpmas, arpmas, yanmas, devrilmesi, yoldan kmas gibi fiziksel olay ya da doal afetler sonunda maln kayba ya da hasara uramas ile batma tehlikesi geirmekte olan gemiye veya gemideki eyay kurtarmak iin yaplan masraflar (Umumi Avarya) ve gemiden boaltma srasnda eyann zayi risklerini kapsamaktadr. Havayolu tamacl sigortasnda dar teminat verilmemektedir.
   
 2. Geni Teminat: Nakliye sigorta polielerinde "Geni Teminat" terimi, d ticaret nakliye sigortalarnda "Institute Cargo Clauses (All Risks)" veya "Institute Cargo Clauses (A)" olarak adlandrlmaktadr. Geni teminat'l eyann tanmas, yklenmesi ve boaltlmas ile depolanmas srasnda eyann kendi aybndan veya asl nedeni gecikme olan hallerden (ya meyve-sebze gibi) ileri gelen kayp ve hasarlar dndaki btn riskleri kapsamaktadr.
   
 3. Sava, Grev, Lokavt, Karklk ve Halk Hareketleri Teminat: Tama iinin yaplaca blgelerde sava, grev, lokavt, karklk ve halk hareketi gibi nedenlerden doabilecek risklerin szkonusu olmas durumunda "dar Teminat"a veya "Geni Teminat"a ek olarak bu risk gruplar da szleme teminat altna alnabilmektedir.
   

INCOTERMS AISINDAN SGORTA

ICC (International Chamber of Commerce) tarafndan ortaya konulan sigorta esaslarn u biimde aklamak mmkndr:

 • hracat, sigorta ykmlln de stlendii ilgili incoterms klozlarnda, masraflar kendisine ait olmak zere bir sigorta poliesini temin etmeli ve polienin bir nshasn veya bunu kantlayan baka bir dokman alcya iletmelidir,
   
 • Ticari teamller en dar kapsaml sigorta yaptrmay ngrr (sadece yangn/alnma/hasar gibi) ; ancak ekstra prim fark ithalatya (alcya) ait olmak zere daha geni kapsaml sigorta polieleri de tanzim edilebilir (sava/grev/kitlesel hareketler gibi)
   
 • Sigorta srelerinin kapsam, ilgili incoterms klozlarnn ifade ettii srelerle snrl olacaktr.
   

 

Tasarım & Uygulamalar: İstanbulNet